• 4 Redactie 2

De Hervormde Vrouw

Inspirerend- Leerzaam- Opbouwend

Al zestig jaar lang een trouwe vriendin: De Hervormde Vrouw. Een inspirerend vrouwenblad met een eigentijds gezicht en een bijbelse boodschap. Het magazine verschijnt elf keer per jaar en is bedoeld voor vrouwen van alle leeftijden. Voor u en jou dus.

Toerusten van christenvrouwen

Via ons blad willen we christenvrouwen helpen om na te denken over geloofsvragen en hen toerusten voor hun taak in kerk en maatschappij. De belangrijkste leidraad daarbij is de Bijbel. In elk nummer van De Hervormde Vrouw vind je dan ook een meditatie en een bijbelstudie. Daarnaast besteden we in columns en artikelen aandacht aan interessante maatschappelijke thema’s.

Kennismaken?

Bent u lid van een vrouwenvereniging die bij de Hervormde Vrouwenbond is aangesloten dan ontvangt u De Hervormde Vrouw automatisch. Is dat niet het geval dan kunt u abonnee worden. Zin in een nadere kennismaking met De Hervormde Vrouw?